Podvojné účtovníctvo

  • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov
  • Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva
  • Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku
  • Predkontovanie účtovníctva, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a protokolov súvisiacich s účtovnou agendou
  • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
  • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia - informatívne stavy a daňová optimalizácia
  • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
  • Vypracovanie daňových priznaní, výkazov a poznámok k účtovníctvu
  • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva

Hlavná kniha; Účtovný denník; Kniha vystavených faktúr, Kniha prijatých faktúr, Evidencia záväzkov a pohľadávok; Evidencia DPH a daňové priznanie; Súhrnné výkazy; Ročné uzávierky a inventarizácie, Vyhotovenie odovzdávacích protokolov - odovzdanie účtovnej dokumentácie

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam