Online SRO

Podnikanie na základe obchodného zákonníka, tzv. „obchodné spoločnosti - spoločnosť s ručením obmedzením“ patrí v Slovenskej republike v poslednom období k najrožšírenejšiemu formu podnikania medzi obchodnými spoločnosťami. Podnikanie je zakotvené v zákone č. 513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Podnikanie obchodných spoločností je v značnej miere ovplyvňované živnostenským zákonom, nakoľko každá obchodná spoločnosť musí mať zápis aj v živnostenskom registri.  http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

V poslednom období sa v praxi veľmi často stretávame so zakladaním obchodných spoločností, resp. transformáciou podnikania fyzických osôb (živnostníkov) na tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzením. Dôvod rozmachu podnikania prostredníctvom s.r.o. je jednoduchý a nasledovný:

Otázka na zamyslenie živnostníka, prečo založiť "s.r.o." ?

 • Neustále sa zvyšuje odvodové zaťaženie živnostníkov, živnostník v tom nevidí žiadne pozitívum.
 • Rozsiahle zmeny v zrušení paušálnych výdavkov pri živnostiach.
 • Nevhodne nastavená legislatíva pri podnikaní cez živnosť, živnostník nemá žiadne záruky, pritom živnostník ručí celým svojím obchodným aj súkromným majetkom.

Čo ponúka "s.r.o." ?

 • Nižšie náklady na odvody.
 • Ochranu súkromného majetku podnikateľa.
 • Prestíž a image na obchodnom trhu, pri výbere vhodného obchodného mena.
 • Lepšiu manévrovaciu schobnosť v trhovom hospodárstve.

Základné podmienky pre získanie živnostenského oprávnenia sú nasledovné:

 • Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ - zakladateľskou listinou;
 • Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov - v tomto prípade spoločenská zmluva;
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v 2 spoločnostiach;
 • Spoločnosť s jedným zakladateľom nemôže byť jediným zakladateľom inej spoločnosti;
 • Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom;
 • Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v OR;
 • Obchodné meno musí obsahovať označenie typu spoločnosti, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“;
 • Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur;
 • Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur;
 • Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí byť vyjadrená kladným celým číslom;
 • Pred podaním návrhu na zápis do OR musí byť každý peňažný vklad splatený na najmenej 30 %;
 • Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa spoločnosť zapísať do OR, len keď je základné imanie splatené v plnej výške;

Postup pri založení spoločnosti svojpomocne, resp. v tlačenej pobobe je nasledovný:

 1. Rozhodnutie o podnikateľskej aktivite a začiatkoch podnikania.
 2. Výber obchodného mena, sídla spoločnosti, predmetov podnikania.
 3. Vypracovanie dokumentácie zakladajúcej spoločnosť + notárske overenie.
 4. Vyžiadanie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra.
 5. Získanie živnostenských oprávnení pre obchodnú spoločnosť + zaplatenie kolkov.
 6. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra + zaplatenie kolkov.
 7. Registrácia na daňovom úrade.

   (celý proces registrácie spoločnosti trvá približne mesiac)

Alebo sa môžete rozhodnúť pre jednoduchšiu a menej nákladnú formu založenia obchodnej spoločnosti prostredníctvom elektronickej registrácie, takúto registráciu zabezpečuje naša spoločnosť.

» ELEKTRONICKÉ ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI «

 

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti elektronickej registrácie a nahlasovania zmien prostredníctvom certifikovaného zaručeného elektronického podpisu v komunikácii s obchodným registrom. Všetko, čo k tomu potrebujete (aby sme mohli za Vás konať vo veci založenia obchodnej spoločnosti, prípadne nahlásenia zmien), je len počítač, prístup na internet, vyplnenie vstupných údajov potrebných pre registráciu Vašej spoločnosti. Formulár na online žiadosť na založenie firmy sro nájdete TU.


 

Cenová kalkulácia pri založení obchodnej spoločnosti
(porovnanie klasického a elektronického založenia spoločnosti - porovnanie je len ilustračné, konečná suma je vždy závislá na type objednávky)

Porovnanie vybavenia založenia spoločnosti s ručením obmedzeným klasickou formou(svojpomocne) a využitím našich služieb.
(3 predmety podnikania, z toho jeden predmet podnikania je remeselná živnosť)

   Klasická forma založenia spoločnosti   Využitie našich služieb 
 2 x voľná živnosť 2 x  5,00 € = 10,00 € 2 x 0,00 € = 0,00 € *
 1 x remeselná živnosť 1 x 15,00 € = 15,00 € 1 x 7,50 € = 7,50 € *
 Poplatky za overenie podpisov cca 16,50 € cca 16,50 €
 Poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia 35,00 € -
 Súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra 300,00 € 150,00 €
 Odmena za právne poradenstvo cca 200,00 € -
 cestovné + čas strávený na úradoch cca 17,00 € -
 Poštovné (zaslanie plnej moci, aby sme mohli konať) - cca 1,70 €
 Odmena za naše služby - 178,50 € **
 SPOLU 593,50 € 354,20€


*) Pri elektronickom podaní voľnej živnosti je bezplatné podanie voľnej živnosti pre neobmedzený počet voľných živností. Pri elektronickom podaní remeselnej alebo viazanej živnosti sa platí zákonný poplatok vo výške 50,00 % zo základnej sadzby pre každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

**) Odmena za naše služby zahrňuje:
       - Poradenstvo pri výbere obchodného názvu
       - Poradenstvo pri výbere vhodného  predmetu podnikania
       - Poradenstvo pri rozhodovaní o obchodnom podiele a majetkovom rozdelení spoločnosti
       - Spoločenská zmluva / zakladateľská listina
       - Písomné vyhlásenie
       - Podpisový vzor
       - Plná moc pre Živnostenský úrad
       - Plná moc pre Obchodný register
       - Plná moc pre správcu dane
       - Súhlas správcu dane

Celkové ušetrené náklady cca 239,30 €, nehovoriac o usporenom čase pri vybavovaní na úrade + vypisovaní potrebnej dokumentácie.

Pre konkrétnu objednávku služby prejdite na nasledovný formulár.

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam