Mzdy a personalistika

Administratíva súvisiaca s vytvorením pracovného pomeru - Personalistika

Pracovné zmluvy - hlavný / vedľajší pracovný pomer, Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študentov

Administratíva - Dohody o hmotnej zodpovednosti, Dohody o zrážkach zo mzdy, informatívne výpočty mzdových nákladov pred uzatvorením pracovného pomeru

Registrácia organizácie - zamestnávateľa do jednotlivých inštitúcií
(Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad)

Evidencia pracovníkov vo firme - prihlášky do jednotlivých inštitúcií
(Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad) 


Administratíva súvisiaca s výpočtom mesačnej mzdy - Mzdová agenda

Výpočet miezd jednotlivých zamestnancov
Evidencia a archivácia mesačnej mzdovej agendy (Sumarizácie mesačnej odmeny a odvodov do jednotlivých fondov poistenia, výplatné pásky, výplatné listiny)

Výpočet, vystavenie a odoslanie mesačných výkazov Sociálneho zabezpečenia, Zdravotného poistenia a mesačných prehľadov na Daňový úrad

V prípade čerpania dotačných prostriedkov UPSVaR, Vypracovanie a odovzdanie mesačnej dokumentácie na UPSVaR

Vystavenie prevodných príkazov na úhradu odvodového zaťaženia

Ročné zúčtovanie dane, resp. vystavenie potvrdenie o príjme zamestnancov 


Administratíva súvisiaca s ukončením pracovného pomeru - Personalistika

Dohody o ukončení pracovného pomeru, Výpovede z pracovného pomeru

Výpočet odstupného, odchodného pre zamestnancov

Odhlásenie jednotlivých zamestnancov z poisťovní

Vydanie zápočtového listu a evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam